• Titan Ms. Geri Kizior

  gkizior@bhsd228.com

   

  Schedule:

  2nd Period- Hillcrest 128

  3rd Period- Travel to TP

  4th Period- TP - Integrated Physics 206

  5th Period - TP - Chemistry 206

  6th Period- Lunch

  7th Period - Chemistry 205

  8th Period - Chemistry 205